Kontrolní akce č. 22/28

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti vynaloženy účelně a v souladu s právními předpisy.
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2022 - 09/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha  Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Úřad práce České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky