Kontrolní akce č. 23/05

Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů

Cíl akce:
Prověřit, zda vybrané organizační složky státu vynakládaly peněžní prostředky účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Český statistický úřad, Praha  Praha
Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha  Praha
Digitální a informační agentura, Praha  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Správa základních registrů, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky