Kontrolní akce č. 23/09

Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům na dani z přidané hodnoty vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Generální finanční ředitelství, Praha  Praha
Generální ředitelství cel, Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky