Kontrolní akce č. 23/10

Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo vnitra vynakládá peněžní prostředky státního rozpočtu určené na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2023 - 01/2024
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha

Poslední aktualizace databáze: 29.11.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky