Kontrolní akce č. 23/11

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci vynakládány ústředními orgány státní správy účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Sklenák Roman, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2023 - 09/2024
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha

Poslední aktualizace databáze: 29.11.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky