Kontrolní akce č. 93/05

Fungování daňové soustavy platné od 1. 1. 1993

Cíl akce:
Ověřit u vybraných finančních úřadů a celních úřadů připravenost minimalizovat daňové a celní úniky v daňové a celní soustavě platné od 1.1.1993
KZ vypracovává:
Krejčová Jana, Ing.
KZ schvaluje:
 
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky