Kontrolní akce č. 93/16

Kontrola působnosti orgánů státní správy na  úseku přezkoumávání hospodaření obcí za rok 1992

Cíl akce:
Získat poznatky o účinnosti právní úpravy na úseku ověřování správnosti vykázaných výsledků rozpočtového hospodaření obcí - s přihlédnutím k využití dotací poskytnutých obcím ze státního rozpočtu.
KZ vypracovává:
Bidlo Karel, Ing.
KZ schvaluje:
 
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky