Kontrolní akce č. 93/18

Kontrola vedlejší hospodářské činnosti na vybraných vysokých školách

KZ vypracovává:
Růžek Alexandr, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
109/1964, 116/1990, 119/1988, 128/1989, 172/1990, 205/1991, 21/1971, 455/1991, 513/1991, 563/1991, 576/1990,
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Akademie múzických umění v Praze  Praha
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové  Hradec Králové
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem
Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích  Pardubice
Vysoká škola strojní a textilní v Liberci  Liberec
Vysoká škola zemědělská v Praze (včetně účelového zařízení UNICO-AGRIC)  Praha
Vysoké učení technické v Brně  Brno
Západočeská univerzita v Plzni  Plzeň

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky