Kontrolní akce č. 93/23

Kontrola způsobu hospodaření s přebytečným a nepoužitelným movitým a nemovitým majetkem Armády ČR

KZ vypracovává:
Růžek Alexandr, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
109/1964, 116/1990, 119/1988, 20/1987, 229/1991, 455/1991, 50/1976, 513/1991, 544/1992, 92/1991, 93/1992,
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
č. j. 447/94 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
ARMAT, České Budějovice, s. r. o.  České Budějovice
Městská vojenská ubytovací a stavební správa Praha  Praha
Ministerstvo obrany  Praha
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  Brno
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno - detašované pracoviště Olomouc  Olomouc
Vojenská ubytovací a stavební správa České Budějovice  České Budějovice
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice  Pardubice
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň  Plzeň
Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, státní podnik (VOP-081)  Pardubice
Vojenský opravárenský podnik 084 Olomouc, státní pdonik (VOP-084)  Olomouc
Vojenský útvar 1733 Chrudim  Chrudim
Vojenský útvar 1978 Olomouc  Olomouc
Vojenský útvar 2982 Mladeč u Litovle  Olomouc
Vojenský útvar 8103 Pardubice  Pardubice
Vojenský útvar Kasárna T. G. Masaryka v Pardubicích  Pardubice

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky