Kontrolní akce č. 93/35

Kontrola užití finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu v povodí vodárenské nádrže Švihov (Želivka) v souvislosti se zásobováním hl. m. Prahy pitnou vodou

Cíl akce:
Zhodnotit využití a přínos účelově vázaných finančních prostředků, které Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství přidělují na monitoring a provádění nápravných opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov (v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 169/1992).
KZ vypracovává:
Pohl Josef, Ing.
KZ schvaluje:
 
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky