Kontrolní akce č. 93/37

Hospodaření Správy hl. m. Prahy Policie ČR

KZ vypracovává:
Hošková Marie, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
109/1964, 128/1989, 136/1989, 205/1991, 21/1971, 513/1991, 563/1991,
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
č. j. 417/94 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Policie České republiky Správa hlavního města Prahy  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky