Kontrolní akce č. 93/38

Hospodaření a dodržování rozpočtových opatření kapitoly Úřadu pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví

KZ vypracovává:
Smělík Zdeněk, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
143/1992, 251/1992, 30/1968, 479/1992, 563/1991, 576/1990, 60/1993, 84/1987,
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
č. j. 602/94 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Český metrologický institut  Brno
Český normalizační institut, Praha  Praha
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky