Kontrolní akce č. 94/05

Kontrola nakládání s finančními prostředky u správce rozpočtové kapitoly na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost

KZ vypracovává:
Pohl Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
10/1993, 2/1969, 205/1991, 21/1993, 287/1993, 563/1991, 576/1990,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 693/94 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo financí  Praha
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky