Kontrolní akce č. 94/38

Převody finančních prostředků z hospodářské činnosti organizací v rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtových příjmů a výdajů

KZ vypracovává:
Pohl Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
119/1988, 136/1989, 2/1969, 205/1991, 21/1971, 455/1991, 50/1976, 513/1991, 563/1991, 576/1990,
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
č. j. 210/95 (bez usnesení), č. j. 997/95 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Akademie výtvarných umění v Praze  Praha
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Dům zahraniční spolupráce, Praha (pův. Dům zahraničních služeb)  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Vysoká škola ekonomická v Praze  Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  Praha

Poslední aktualizace databáze: 22.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky