Kontrolní akce č. 95/16

Hospodaření Střediska cenných papírů a Centra kuponové privatizace s prostředky vybranými na základě zákona a státními prostředky, finančního a majetkového vypořádání při ukončení činnosti Centra kuponové privatizace

KZ vypracovává:
Krejčová Jana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
119/1988, 150/1991, 205/1991, 35/1965, 4/1993, 542/1992, 544/1992, 552/1991, 563/1991, 576/1990, 92/1991,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 11/97 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
Podvýbor pro kontrolu (12.3.1997)
Trestní oznámení:
ano
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
95/16, 93/36;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
CENTRUM KUPÓNOVÉ PRIVATIZACE, Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Středisko cenných papírů, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky