Kontrolní akce č. 95/21

Hospodaření příspěvkových a rozpočtových organizací v působnosti Ministerstva zahraničních věcí

KZ vypracovává:
Krejčová Jana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
1/1991, 145/1991, 2/1969, 205/1991, 21/1993, 253/1992, 450/1992, 563/1991, 576/1990, 586/1992, 588/1992,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 406/96 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Diplomatický servis, Praha  Praha
Ministerstvo zahraničních věcí  Praha
Sekretariát České komise pro UNESCO  Praha
Správa českých center  Praha
Správa speciálních spojení  Praha
Ústav mezinárodních vztahů  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky