Kontrolní akce č. 95/31

Nakládání s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na výstavbu Fakultní nemocnice Motol

KZ vypracovává:
Pohl Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
105/1981, 205/1991, 343/1992, 425/1990, 5/1987, 50/1976, 576/1990, 97/1974,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 1114/95 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Fakultní nemocnice v Motole  Praha
hlavní město Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
STROJEXPORT a.s., Praha 1  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky