Kontrolní akce č. 97/02

Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Úřad vlády“

KZ vypracovává:
Smělík Zdeněk, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
119/1988, 148/1996, 172/1990, 195/1991, 199/1994, 205/1991, 253/1992, 305/1995, 563/1991, 576/1990, 78/1994,
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
č. j. 806/97 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Úřad vlády České republiky  Praha

Poslední aktualizace databáze: 22.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky