Kontrolní akce č. 97/14

Pohledávky z poskytnutých státních půjček, návratných finančních výpomocí a realizovaných státních záruk

KZ vypracovává:
Pohl Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
119/1988, 2/1969, 205/1991, 344/1992, 40/1964, 576/1990, 97/1994,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 63/98 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
97/14, 93/19;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo financí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky