Kontrolní akce č. 97/22

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Grantová agentura České republiky“

KZ vypracovává:
Smělík Zdeněk, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
1/1995, 119/1992, 148/1996, 199/1994, 205/1991, 300/1992, 305/1995, 315/1996, 44/1994, 563/1991, 576/1990,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 920/98 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha  Praha
ATEKO a.s., Hradec Králové  Hradec Králové
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno  Brno
Fakulta architektury ČVUT, Praha  Praha
Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha  Praha
Fakultní nemocnice Olomouc  Olomouc
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové  Hradec Králové
Grantová agentura České republiky, Praha  Praha
Hydrobiologický ústav Akademie věd České republiky, České Budějovice  České Budějovice
Jan Šabata, Nakladatelství a vydavatelství Doplněk, Brno  Brno
Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, České Budějovice  České Budějovice
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice  České Budějovice
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové  Hradec Králové
Ministerstvo financí  Praha
Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky, Praha  Praha
REAT s.r.o., Praha  Praha
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Lutín  Olomouc
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha  Praha
ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň  Plzeň
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta  Olomouc
Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, Praha - pracoviště Olomouc  Olomouc
Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, Brno  Brno
Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, České Budějovice  České Budějovice
Ústav vývoje a racionalizace Brno, a.s., Brno (ÚVAR Brno a.s.)  Brno
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební  Brno
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní  Brno
Výzkumný ústav potravinářský, Praha  Praha
Západočeská univerzita v Plzni  Plzeň

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky