Kontrolní akce č. 97/32

Hospodaření s finančními prostředky a s majetkem státu u okresních úřadů

KZ vypracovává:
Hošková Marie, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
119/1988, 205/1991, 425/1990, 526/1990, 563/1991, 585/1990,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 1228/98 (bez usnesení), č. j. 283/99 (usn. č. 369/1999)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
97/32, 95/05;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Okresní úřad Benešov  Benešov
Okresní úřad České Budějovice  České Budějovice
Okresní úřad Cheb  Cheb
Okresní úřad Vsetín  Vsetín
Okresní úřad Znojmo  Znojmo

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky