Kontrolní akce č. 97/36

Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Kancelář prezidenta republiky"

KZ vypracovává:
Drábek Jiří, JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
109/1964, 114/1993, 119/1988, 119/1992, 199/1994, 205/1991, 236/1995, 305/1995, 315/1996, 455/1991, 526/1990, 544/1992, 563/1991, 576/1990, 586/1990, 586/1992, 92/1991,
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
č. j. 861/98 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
02/36, 97/36, 93/31;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Kancelář prezidenta republiky  Praha
Lesní správa Lány  Kladno
Správa Pražského hradu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky