Kontrolní akce č. 16/19

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky

KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
110/2009, 130/2002, 300/1992,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 791/17 (usn. č. 780/2017), č. j. 1/19 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 251 (24.6.2021)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno  Brno
Grantová agentura České republiky, Praha  Praha
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem
Univerzita Karlova, Praha  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Pardubice  Pardubice
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Praha  Praha
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky