Kontrolní akce č. 19/17

Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví

Cíl akce:
Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví na účelovou podporu zdravotnického výzkumu a posoudit podporu z hlediska účelnosti, efektivnosti a souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2019 - 05/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, Praha  Praha
Fakultní nemocnice Brno  Brno
Fakultní nemocnice Olomouc  Olomouc
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha  Praha
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha  Praha
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc

Poslední aktualizace databáze: 12.2.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky