Kontrolní akce č. 20/06

Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám

KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Právní předpisy v kontrolním závěru:
111/1998,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 860/21 (usn. č. 931/2021), č. j. 952/23 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 48 (15.9.2022)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
20/06, 16/31;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Akademie múzických umění v Praze  Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze  Praha
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Zlín
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky