Kontrolní akce č. 20/30

Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo zahraničních věcí hospodaří s vybraným majetkem a peněžními prostředky státu v souladu s opodstatněnými potřebami, efektivně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zahraničních věcí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky