Kontrolní akce č. 23/32

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší vynakládány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
Ministerstvo dopravy  Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky