Kontrolní akce č. 01/32

Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry

KZ vypracovává:
Smělík Zdeněk, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
166/1993, 58/1998,
Tisková zpráva:
česky
Jednání ve vládě:
č. j. 186/02 (usn. č. 253/2002)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne
Koordinovaný audit:
společná zpráva (pouze anglicky)
účastníci auditu: Česká republika, Polsko, Slovensko

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
město Břidličná  Bruntál
obec Písek  Frýdek-Místek
obec Bernartice nad Odrou  Nový Jičín
obec Kunín  Nový Jičín
obec Šenov u Nového Jičína  Nový Jičín
Povodí Odry, státní podnik, Ostrava  Ostrava
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  Ostrava
statutární město Ostrava  Ostrava
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha  Praha
Česká inspekce životního prostředí  Praha
Ministerstvo zemědělství  Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 6.1.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky