Kontrolní akce č. 17/09

Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů

KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Právní předpisy v kontrolním závěru:
104/2000, 13/1997, 132/2000, 137/2006, 248/2000, 250/2000,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 611/18 (usn. č. 714/2018)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 106 (12.6.2019),
usnesení kontrolního výboru č. 159 (2/6/2020),
usnesení kontrolního výboru č. 180 (5/14/2020)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
19/10, 17/09, 09/26;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Jihočeský kraj, České Budějovice  České Budějovice
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice  České Budějovice
Liberecký kraj, Liberec   Liberec
Moravskoslezský kraj, Ostrava  Ostrava
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava   Ostrava
Pardubický kraj, Pardubice  Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice  Pardubice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  Plzeň
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky