Kontrolní akce č. 23/11

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci vynakládány ústředními orgány státní správy účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Sklenák Roman, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2023 - 09/2024
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky