Kontrolní akce č. 23/21

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci soutěžních projektů operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 vynakládány účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koucký Stanislav, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
09/2023 - 06/2024
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu, Děčín  Děčín
Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Třinec  Frýdek-Místek
Nonverba, z.ú., Ostrava  Ostrava
SocioFactor s.r.o., Ostrava  Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z.s., Přestanov  Ústí nad Labem
Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem  Ústí nad Labem

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky