Kontrolní akce č. 23/28

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž mají právo hospodařit vybrané zkušební ústavy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu plní řádně funkci zakladatele zkušebních ústavů a zda vybrané zkušební ústavy postupují při výkonu práva hospodařit s majetkem a peněžními prostředky státu hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Šmucr Michal, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2023 - 09/2024
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Praha  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky