Kontrolní akce č. 08/12

Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných Pozemkovým fondem České republiky

KZ vypracovává:
Profeldová Zdeňka, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
229/1991, 357/1992, 402/2005, 563/1991, 569/1991, 95/1999,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 687/09 (usn. č. 843/2009), č. j. 10/10 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
08/12, 04/39, 02/14, 99/07, 97/04, 94/19;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Pozemkový fond České republiky   Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky