Kontrolní akce č. 09/06

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008

KZ vypracovává:
Profeldová Zdeňka, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
109/2002, 181/2007, 219/2000, 265/1992, 320/2001, 505/2002, 561/2004, 563/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
6
Jednání ve vládě:
č. j. 1703/09 (usn. č. 60/2010), č. j. 386/10 (bez usnesení), č. j. 394/10 (bez usnesení), č. j. 483/10 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 355 (19.11.2009)
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
15/39, 09/06

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Archiv bezpečnostních složek  Praha
Česká rozvojová agentura, Praha  Praha
Dětský domov se školou a základní škola Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4  Ostrava
Ústav pro studium totalitních režimů  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky