Kontrolní akce č. 09/23

Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

KZ vypracovává:
Adámek Jiří, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
241/2005, 243/2000, 266/1994, 40/2004, 77/1997, 77/2002,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 786/10 (usn. č. 623/2010)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
15/22, 09/23, 06/07, 02/20, 99/22, 97/16;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
České dráhy, a.s.  Praha
Ministerstvo dopravy  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky