Kontrolní akce č. 11/37

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol

KZ vypracovává:
Macháček Antonín, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
111/1998, 137/2006, 2/1969, 218/2000, 235/2004, 320/2001, 40/2004, 504/2002, 563/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1238/12 (usn. č. 56/2013)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
11/37, 07/24;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Univerzita Karlova, Praha  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Pardubice  Pardubice
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Ostrava

Poslední aktualizace databáze: 10.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky