Kontrolní akce č. 15/27

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky

KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
110/2009, 130/2002, 137/2006,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1268/16 (usn. č. 1079/2016), č. j. 58/18 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 148 (12.12.2019)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk  Šumperk
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.  Šumperk
ATAS elektromotory Náchod a.s.  Náchod
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno  Brno
CRYTUR, spol. s r.o., Turnov  Turnov
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Ing. Vladimír Fišer, Brno  Brno
KPM CONSULT, a.s., Brno  Brno
PRAGOLET, s.r.o., Mnichovice  Praha-východ
SQS Vláknová optika a.s., Nová Paka  Jičín
SVCS Process Innovation s.r.o., Brno  Brno
Technická univerzita v Liberci  Liberec
Technologická agentura České republiky, Praha  Praha
TESLA BLATNÁ, a.s.  Strakonice
Trakce, a.s., Ostrava  Ostrava
UJP PRAHA a.s.  Praha
VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ostrava  Ostrava
Západočeská univerzita v Plzni  Plzeň

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky