Kontrolní akce č. 16/22

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR

KZ vypracovává:
Adámek Jiří, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
13/1997, 137/2006, 218/2000, 219/2000, 563/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 844/17 (usn. č. 787/2017)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 170 (30.4.2020)
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
16/22, 12/31, 06/37, 04/24;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha   Praha

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky