Kontrolní akce č. 17/32

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu

KZ vypracovává:
Adámek Jiří, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
134/2016, 137/2006, 2/1969, 218/2000, 219/2000, 266/1994, 563/1991, 62/2001, 77/1997, 77/2002,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 766/18 (usn. č. 715/2018)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 136 (14.11.2019)
Trestní oznámení:
ano
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
17/32, 13/33;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Drážní inspekce, Praha  Praha
Drážní úřad, Praha  Praha
Ministerstvo dopravy  Praha
Ředitelství vodních cest ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky