Kontrolní akce č. 18/16

Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rozvoj vodních cest a vodní dopravy poskytovány účelně a efektivně tak, aby byly plněny cíle stanovené pro tuto oblast koncepčními a na ně navazujícími dokumenty
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2018 - 06/2019
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Ředitelství vodních cest ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky