Kontrolní akce č. 21/03

Peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a efektivně
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
02/2021 - 10/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha  Praha
Ředitelství vodních cest ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 10.5.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky