Kontrolní akce č. 19/23

Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost

Cíl akce:
Prověřit hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými v souvislosti s podporou zaměstnanosti osob starších 50 let a v souvislosti s podporou politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost
KZ vypracovává:
Vedral Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Age Management z.s., Brno  Brno
ANNA KK, z. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje), Karlovy Vary  Karlovy Vary
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Praha  Praha
MAS Vladař o.p.s., Valeč  Karlovy Vary
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
OMNI TEMPORE o.p.s., Most  Most
Počítačová služba s.r.o., Olomouc  Olomouc
Úřad práce České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky