Podpora osob starších 50 let na trhu práce: chybí jasný plán, nad dlouhodobým přínosem projektů za miliony korun visí otazník

Tisková zpráva ke KA č. 19/23 – 19. 10. 2020


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v letech 2016 až 2018 podporovalo z operačního programu „Zaměstnanost 2014–2020“ uplatnění osob starších 50 let na trhu práce. Na podporu resort rozdělil zhruba šest a půl miliardy korun. Kontroloři se zaměřili na vzorek 12 projektů v hodnotě 326 milionů korun, které zajistily minimálně na období šesti či dvanácti měsíců práci pro 2 236 osob. Reálné dopady těchto projektů stát nevyhodnotil, a zda podpořené osoby po ukončení projektů nalezly adekvátní uplatnění na trhu práce, není jasné. Kromě toho chybí v České republice strategie, která by se zabývala stále podstatnější podporou politiky přípravy na stárnutí.

Smyslem rozdělování těchto dotací je zlepšit postavení osob nad 50 let na trhu práce, které patří mezi nejvíce ohrožené skupiny. Peníze jsou využívány například na vzdělávání, rekvalifikace či vznik po určitou dobu dotovaných pracovních míst, na nichž by měl člověk po ukončení podpory zůstat, nebo by mu tato zkušenost měla pomoci najít si adekvátní uplatnění. Jde tak o projekty, u kterých se efekt dostavuje až s odstupem. Kontrolovaný vzorek ukázal, že projekty po dobu svého trvání měly smysl a výsledky, reálný efekt po jejich ukončení však MPSV nesledovalo tak, aby bylo jasné, zda a jak z dlouhodobého pohledu lidem pomohly.

Příjemci podpory – často obecně prospěšné společnosti či spolky, které zprostředkovávají pracovní místa – nemají možnost zjišťovat uplatnění osob po ukončení projektu. Výjimkou je Úřad práce ČR jakožto jeden z příjemců, u kterého lze vysledovat alespoň to, zda se osoba vrátila do jeho evidence. U jednoho z prověřovaných projektů se do ní do 12 měsíců vrátila ze 110 osob jedna třetina klientů, tedy 37 osob. U druhého pak čtvrtina klientů – 134 z celkového počtu 531 osob.

Tzv. politika přípravy na stárnutí se s ohledem na proměnu věkové struktury obyvatelstva stává stále důležitější. Kromě podpory zaměstnávání starších osob zahrnuje například vzdělávání či zdravotní nebo sociální témata. MPSV v srpnu roku 2019 předložilo návrh možné strategie, do konce kontroly vláda žádnou strategii k této politice ale neschválila. Přitom podíl osob nad 50 let v populaci roste. Mezi lety 1993 a 2018 vzrostl o 43 % z přibližně 2,9 milionu na 4,1 milionu a tento trend má podle predikcí Českého statistického úřadu pokračovat.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky