Kontrolní akce č. 20/02

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Cíl akce:
Prověřit, zda Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařil s majetkem a peněžními prostředky státu hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2020 - 12/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky