Kontrolní akce č. 14/05

Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

KZ vypracovává:
Adámek Jiří, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
108/2006, 137/2006, 178/2005, 218/2000, 560/2006, 582/1991, 73/2011,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 178/15 (usn. č. 305/2015), č. j. 6/16 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
14/05, 09/02, 05/38;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
DS Stříbrné Terasy o.p.s., Jihlava  Jihlava
Kraj Vysočina, Jihlava  Jihlava
město Bystřice pod Hostýnem  Kroměříž
Moravskoslezský kraj, Ostrava  Ostrava
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha  Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Úřad práce České republiky, Praha  Praha
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace  Uherské Hradiště
obec Valašská Bystřice  Vsetín
město Znojmo  Znojmo

Poslední aktualizace databáze: 8.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky