Kontrolní akce č. 15/27

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky

KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
110/2009, 130/2002, 137/2006,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1268/16 (usn. č. 1079/2016), č. j. 58/18 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 148 (12.12.2019)
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno  Brno
Ing. Vladimír Fišer, Brno  Brno
KPM CONSULT, a.s., Brno  Brno
SVCS Process Innovation s.r.o., Brno  Brno
SQS Vláknová optika a.s., Nová Paka  Jičín
Technická univerzita v Liberci  Liberec
ATAS elektromotory Náchod a.s.  Náchod
Trakce, a.s., Ostrava  Ostrava
VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ostrava  Ostrava
Západočeská univerzita v Plzni  Plzeň
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Technologická agentura ČR, Praha  Praha
UJP PRAHA a.s.  Praha
PRAGOLET, s.r.o., Mnichovice  Praha-východ
TESLA BLATNÁ, a.s.  Strakonice
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk  Šumperk
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.  Šumperk
CRYTUR, spol. s r.o., Turnov  Turnov

Poslední aktualizace databáze: 6.2.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky