Kontrolní akce č. 16/19

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky

KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
110/2009, 130/2002, 300/1992,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 791/17 (usn. č. 780/2017), č. j. 1/19 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 251 (24.6.2021)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno  Brno
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Pardubice  Pardubice
Grantová agentura České republiky, Praha  Praha
Univerzita Karlova, Praha  Praha
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Praha  Praha
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha  Praha
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky