Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 14

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
19/22Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitáchHykšová Hana, Ing. 10.8.2020pdfpřečíst
19/12Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníHykšová Hana, Ing. 20.4.2020pdfpřečíst
18/35Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřadHykšová Hana, Ing. 29.7.2019pdfpřečíst
18/06Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Hykšová Hana, Ing. 4.3.2019pdfpřečíst
17/25Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a NorskaHykšová Hana, Ing. 18.6.2018pdfpřečíst
17/02Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňováníHykšová Hana, Ing. 19.3.2018pdfpřečíst
16/32Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerstvíHykšová Hana, Ing. 4.12.2017pdfpřečíst
16/11Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postiženímHykšová Hana, Ing. 6.2.2017pdfpřečíst
16/07Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnikHykšová Hana, Ing. 12.12.2016pdfpřečíst
15/24Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unieHykšová Hana, Ing. 9.5.2016pdfpřečíst
15/21Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a ChabařoviceHykšová Hana, Ing. 11.4.2016pdfpřečíst
15/03Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitraHykšová Hana, Ing. 28.12.2015pdfpřečíst
14/40Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úpravHykšová Hana, Ing. 1.6.2015pdfpřečíst
14/39Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje v rámci prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaceHykšová Hana, Ing. 9.2.2015pdfpřečíst

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky