Hospodaření Českého báňského úřadu je bez závažnějších problémů

Tisková zpráva ke KA č. 18/35 – 29. 7. 2019


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Českého báňského úřadu (ČBÚ) v letech 2015 až 2018. Kontroloři se zaměřili na to, jak ČBÚ plnil povinnosti související se správou úhrad z vydobytých nerostů a úhrad z dobývacích prostor, zabývali se ale i nakládáním s majetkem státu a dále náklady na provoz úřadu a investicemi. Kontrolou byl celkově prověřen vzorek peněz v objemu přes 983 milionů korun a majetek státu za více než pět a půl milion korun. Kontrola neodhalila nedostatky, které by měly významný dopad na hospodárnost a účelnost nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu. ČBÚ postupoval podle platných právních předpisů.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky