12. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 1. září 2008


Na XII. zasedání Kolegia NkÚ konaném 1. září 2008 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 08/25 Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER a LEADER+ v rámci Společné zemědělské politiky (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se Ministerstvo zemědělství).

tisk stránky